24.10.2019

Съобщение

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 27.10.2019г. ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС И ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС - 0879687194

11.11.2019

Съобщение

Адрес за кореспонденция с Общинска избирателна комисия Павел баня

гр.Павел баня ул.Освобождение № 15

адрес на електронна поща : [email protected]

Телефон за връзка: 04361/2263

03.11.2019

Съобщение

03.11.2019

Съобщение

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 03.11.2019г. ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС И ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС - 0879687194

31.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Павел баня напомня, че в срок до 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

За повече подробности, указания и образци на документите: Сметна палата на Република България

08.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Павел баня ще се проведе от 17:00 ч. на 08.10.2019 г.

07.10.2019

Съобщение

 

Одобрени предпеча

тни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Павел баня.

24.09.2019

Съобщение

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК. Всички листи могат да бъдат в една таблица, разделени за всеки вид избор.

17.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

 • Чрез интернет:
  • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
   Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
  • По Адрес.
   След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
 • Чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
16.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Павел баня ще се проведе от 17:00 ч. на 16.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК. Всички листи могат да бъдат в една таблица, разделени за всеки вид избор.

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Павел баня ще се проведе от 17:00 ч. на 15.09.2019 г.

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Павел баня ще се проведе от 17:00 ч. на 14.09.2019 г.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Павел баня ще се проведе от 17:00 ч. на 13.09.2019 г.

13.09.2019

Съобщение относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

05.09.2019

ВАЖНО!!! ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
04.09.2019

Съобщение

На 04 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия Павел Баня започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Павел Баня .

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Община Павел Баня , ул. „Освобождение“ № 15, етаж 2.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 160 / 06.07.2023

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 • № 159 / 16.11.2022

  относно: ПРЕКРТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 • № 158 / 29.11.2019

  относно: Разглеждане на постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Павел баня във връзка със Заявление от Шендоан Ремзи Халит, относно подаване на оставка и предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник

всички решения