15.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 18.09.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

25.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 27.10.2023 г. от 16.00 ч.

23.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 23.10.2023 г. от 17.30 ч.

18.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 20.10.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

10.10.2023

Съобщение

08.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 13.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

08.10.2023

Съобщение

На основание, чл.87, ал.1 т.4, от ИК, ОИК Павел баня, ОПРЕДЕЛЯ! 22.10.2023г за ден, в който ще бъде проведено обучението на членовете на СИК и ПСИК, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Павел баня на 29.10.2023г.

    От 13:00часа за СИК с номера:

                            011,012,013,014,015,016,017,018,019,020.

 

    От 15:00часа за СИК/ПСИК с номера: 

                            001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,021,022

 

Обучението ще бъде проверено в зала Младост, на читалище „НАПРЕД – 1903“ гр.Павел Баня

05.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 08.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

29.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 02.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

27.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 27.09.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

24.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 25.09.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

24.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 26.09.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

21.09.2023

Съобщение

Кметства на територията на община Павел Баня, в които ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

КОД НАСЕЛЕНО МЯСТО ЕКАТТЕ
1 SZR24-01 АЛЕКСАНДРОВО 00309
2 SZR24-02 АСЕН 00697
3 SZR24-03 ГАБАРЕВО 14026
4 SZR24-04 ГОРНО САХРАНЕ 16924
5 SZR24-05 ДОЛНО САХРАНЕ 22808
6 SZR24-06 МАНОЛОВО 47101
7 SZR24-07 ОСЕТЕНОВО 54153
8 SZR24-08 СКОБЕЛЕВО 66826
9 SZR24-09 ТУРИЯ 73451
10 SZR24-10 ТЪЖА 73540
11 SZR24-11 ТЪРНИЧЕНИ

73688

 

21.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Павел Баня, ще се проведе на 24.09.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10.

18.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - ПАВЕЛ БАНЯ определя срок за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г., както следва:

НАЧАЛНИЯТ срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г. е от 09:00 часа на 19 септември 2023г.

КРАЙНИЯТ срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г. е 17:00 часа на 26 септември 2023г.

ОПРЕДЕЛЯ документи да се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – ПАВЕЛ БАНЯ дава НЕЗАБАВНО указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 26 септември 2023г.

15.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ

ДО 17:00 НА 18.09.2023г. - ПОНЕДЕЛНИК, СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ В ЦИК, ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ. - ВСЕКИ ДЕН ОТ 09:00 ДО 17:00ч.

15.09.2023

Съобщение

Днес, 15.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10, ще се проведе заседание на комисията.

12.09.2023

Съобщение

Днес, 12.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10, ще се проведе заседание на комисията.

11.09.2023

Съобщение

Днес, 11.09.2023 г. от 10:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Павел Баня, находящо се на ул. "Освобождение" № 15, в сградата на Община Павел баня, ет. 1 кабинет 10, ще се проведе заседание на комисията.

09.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Павел баня, ще  приема документи за регистрация всеки календарен ден от 09.09.2023 год. от 09:00 часа до  17:00 часа, до съответната дата определена с Решение № 1951-МИ/03.08.2023 год. на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 115-МИ / 05.11.2023

    относно: ОТНОСНО: Заличаване от листите на Общински съветници в Община Павел баня, избрани като кметове в произведените избори на 29.10.2023г. и 05.11.2023г.

  • № 114-МИ / 05.11.2023

    относно: ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ТЪЖА

  • № 113-МИ / 05.11.2023

    относно: ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.АСЕН

всички решения